ასომთავრულის ცხრილი

 

ქვემოთ მოცემული ცხრილი არის ბმული.  დააწკაპეთ მასზე, რომ ნახოთ გადიდებული სახით:

 

 

 

Leave a Reply